Anno 1921
Anno 1921

* Home        * Zaal        * Weetjes

 

zaal

catering

helmond

cafe


Annulerings kosten / verzekering
===============================================================================
=============================================================================== 

    Graag zien wij u onbezorgd feestvieren en met een tevreden gevoel huiswaarts keren.
    Echter kan het voorkomen dat u het geheel wegens omstandigheden moet annuleren.
    Hiervoor gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

===============================================================================

    Annuleringskosten bij het annuleren zonder verzekering en/of geldige reden.

    Bij annulering:
    tot 60 dagen voor de feest datum:         
    tot 30 dagen voor de feest datum:         
    tot 14 dagen voor de feest datum:         
    tot 2 dagen voor de feest datum:              
    minder dan 48 uur voor de feest datum:     


Wij bieden u hiervoor een annuleringsrisicoverzekering.
Als u hiervoor kiest zullen wij deze dekking opnemen in de bevestiging.
Bij annulering met een geldige reden zullen wij dan geen kosten in rekening brengen.
*De annuleringsrisico premie bedraagt 4% van de reserveringswaarde,
met een min van € 50,= en max van € 175,= afgerond op hele euro's
Deze dient bij ondertekening van deze overeenkomst voldaan te worden.
Of binnen 7 dagen na ondertekening. (per bank)
Mocht u het feest dan moeten annuleren,
wordt het eventuele reeds betaalde bedrag teruggestort.(altijd per bank)

    Onder een geldige reden verstaan wij:
    - Overlijden van de organisator(s) of eerste- en tweedegraads familie 
     en bij een bruiloft ook de getuigen van het huwelijk.
    - Ziekte van de organisator(s) of eerstegraads familie (met doktersverklaring)
    - Dagen van nationale rouw
    
     Geen geldige reden zijn oa:
    -Relatie breuk van organisator(s).
    -Familie ruzie/onenigheid.
    -financiele draagkracht.
    -wijziging locatie enz.

===============================================================================
===============================================================================

Voor meer informatie over deze service, neemt u contact op met Rick van den Ende
Premie Meter.

Weetjes


  10% van de reserveringswaarde.

  25% van de reserveringswaarde.

  50% van de reserveringswaarde.

  75% van de reserveringswaarde.

100% van de reserveringswaarde.